Kinder-Manueeltherapie

Heeft u een baby met de volgende symptomen?(1):

Overweeg dan een screening in mijn praktijk. Bovenstaande symptomen kunnen samenhangen met een stoornis in de functie van het nekje van uw kindje. Deze symptomen duidde men tot voor enkele jaren geleden aan met KISS syndroom (Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen). Tegenwoordig spreekt men van hoog cervicale functiestoornissen bij zuigelingen (HCFS).

Een stoornis in de functie van het nekje kan ontstaan door:

·       een eenzijdige ligging in de baarmoeder tijdens de zwangerschap
·       een moeizame bevalling al dan niet met vacuumpomp
·       een gecompliceerde keizersnede
·       maar niet altijd is de aanleiding voor de nekfunctiestoornis duidelijk

Een behandeling kinder-manueeltherapie kan een krachtig middel zijn om bovenstaande symptomen te doen verdwijnen.

Bij gecontracteerde zorg worden de behandelingen door de zorgverzekeraar vergoed.

Bovenstaande bevindingen zijn nader beschreven in dit artikel(1) dat in 2018 verscheen.

De behandelingen zijn aantoonbaar veilig!
Een screening is snel, veilig en betrouwbaar.
Aangezien ik naast kindermanueel therapeute ook kinderfysiotherapeute ben, heb ik een uitgebreide ervaring met (jonge) kinderen.

De kinder-manueeltherapie is een relatief nieuw domein binnen de Nederlandse Manueel Therapie. Ruim 20 jaar geleden introduceerde dr. Heiner Biedermann (2) de kinder-manueeltherapeutische behandeling van zuigelingen in Nederland. De behandeling van asymmetrische zuigelingen met een nekprobleem werd destijds KISS therapie genoemd. “KISS” staat voor “Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen” ofwel een asymmetrie van de zuigeling die ontstaat doordat er iets mis is met de bovenste nekgewrichten.

Vanaf 2014 is deze onderzoeks- en behandelmethode (na een jarenlange strijd om erkenning) opgenomen in het beroepscompetentieprofiel van de Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Om dit jonge deel van het vakgebied beter te onderbouwen zijn collega’s Bé van der Woude en Eric Saedt een samenwerking aangegaan met de Radboud Universiteit. Met een subsidie van de NVMT en onder de bezielende leiding van Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden en Prof. dr. Rob de Bie is een begin gemaakt met de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling van jonge zuigelingen.

Ze zijn erin geslaagd om alle wetenschappelijke kennis omtrent behandeling van zuigelingen met manuele therapie samen te vatten in de zogenaamde fact sheets (3-6) (2016).

Verder is begin 2018 uiteindelijk het artikel(1) Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study opgenomen in Journal of manipulative and physiological therapeutics. Met dit artikel is aangetoond dat manuele therapie bij jonge zuigelingen veilig is. De onderzoeksopzet was niet geschikt om een uitspraak te doen over de effectiviteit van deze behandelvorm bij zuigelingen. Niettemin waren de resultaten zeer bemoedigend en nodigden die resultaten uit tot nader onderzoek.

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden waardoor nieuwe publicaties op dit vakgebied aanstaande zijn. Naar verwachting zal verschijnt er een artikel over de betrouwbaarheid, validiteit en de veiligheid van de testen die we bij zuigelingen gebruiken om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een beperking in het nekje. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe (nog uitgebreidere!) literatuur review.

Tot voor kort was de veronderstelling van de NVMT dat er zich bij kinderen geen zwaarwegende functiestoornissen van de wervelkolom zouden voordoen. En als dat wel het geval was, zou dit probleem zichzelf wel oplossen. Niet is minder waar gebleken. Kinderen hebben wel degelijk net als volwassenen soms problemen met de functie van hun gewrichten (vooral de wervelkolom). De problemen kunnen zich uiten in:

·       hoofdpijn
·       nekpijn
·       pijnklachten elders in de wervelkolom (vaak zelfs op meerdere plaatsen tegelijk)
·       concentratiestoornissen
·       gedrag waarbij de wervelkolom zeer frequent door het kind zelf wordt “gekraakt”. Dit fenomeen is bijna altijd symptomatisch voor een functiestoornis in de wervelkolom waarbij het kind “op zoek gaat” naar de oplossing.

De ervaring is dat kinderen met deze klachten baat kunnen hebben bij kinder-manueeltherapeutische behandeling. Kinder-manueeltherapeutische behandeling geeft bij een juiste indicatiestelling over het algemeen op korte termijn veel verlichting of volledige genezing van de klachten.

In 2005 heb ik de nascholingscursus specialisatie tot kiner-manueeltherapeut gevolgd. Zie ook de website www.ewmm.net

Literatuur

1 Saedt E, Driehuis F, Hoogeboom TJ, van der Woude BH, de Bie RA, Nijhuis-van der Sanden MWG. Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2018;41(1):52-61.
2 Biedermann H. Manual therapy in children. 2004.
3 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A. . Fact sheet manuele therapie bij zuigelingen 0 – 1 jaar (diagnostiek). 2016.
4 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A. . Fact sheet manuele therapie bij zuigelingen 0 – 1 jaar (behandeling). 2016.
5 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A.. Factsheet Manuele Therapie – Diagnostiek bij kinderen.pdf. 2016.
6 Driehuis F. Nijhuis-van der Sanden MWG, Saedt E., Woude B. v.d., Bie R. de. Factsheet Manuele Therapie – Behandeling van kinderen.pdf. 2016.
Neem contact op

Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw email reageren.

Not readable? Change text. captcha txt